Discussion:
Varför är storföretagens ledare och ägare vänstervridna?
(too old to reply)
Mikael Forsberg
2017-06-10 22:30:34 UTC
Permalink
https://anthropocene.live/2017/06/10/varfor-ar-storforetagens-ledare-och-agare-ar-vanstervridna/

Varför är storföretagens ledare och ägare vänstervridna?

Till mångas förvåning flög ett antal höga chefer för globala storföretag
i taket när Donald Trump annonserade USA:s utträde ur FN:s Parisavtal om
klimatet. I Sverige gick mångmiljardären Antonia Ax:son Johnson ut i en
intervju i DI och deklarerade att företagen får nu ta ledartröjan inom
hållbarhet. Hon sa sig uppleva att Donald Trumps tal var extremt
politiskt, vilket är ett märkligt uttalade eftersom allt ju handlar om
politik. Hon påstod även att hans agenda inte är i överensstämmelse med
den samlade internationella forskningen. Det påståendet visar att hon
själv är dåligt påläst och bara offer för den ensidiga politiskt styrd
propaganda som pumpas ut i MSM. Ganska obegåvat i mina ögon.

Antonia berömmer sig om att hennes eget miljöengagemang började redan på
1980-talet och menar att då tyckte alla att det var en idiotfråga att
engagera sig i för en företagare. Men vi har nu sett att företag är den
största förändringskraften. Jag själv var en väldigt ensam pionjär bland
företagsledarna på 1980-talet med att ta upp miljöfrågorna och vårt
behov av att engagera oss i dem. Jag har ingen minnesbild av att Antonia
och hennes företag var särskilt engagerade. Det fanns en lång rad
företag som utmärkte sig mer.Jordskred

Jordskredet med fördömanden från storföretagens ledare har beskrivits av
historikern Douglas Brinkley som en absolut bisarr och aldrig tidigare
skådad händelse i amerikansk historia. Men egentligen borde ingen vara
förvånad, om de bara öppnade ögonen och kom till insikt om vilka
intressen som driver de globala storföretagen. Jag har upprepade gånger
skrivit om detta här på bloggen.

Sanningen är den att storföretagen arbetar frenetiskt till förmån för
svepande globala regleringar. Det är så de skapar skyddade
skattesubventionerade marknader och försvarar sig mot uppstickande
konkurrenter som hotar deras marknadsdominans. I en tidigare krönika har
jag visat, hur ett femtiotal av cheferna för några av världens största
företag redan 1992 ställde sig bakom lanserande av klimatlarmen för att
skrämma mänskligheten att acceptera FN:s överstatliga planhushållning,
kallad Agenda 21. Man bildade lobbygruppen WBCSD (World Business Council
for Sustainable Development) för att stötta FN:s överstatliga strävan.
En av deltagarna i starten av den gruppen var nämnda Antonia Ax:son Johnson.

Flera storföretag skapar sina förmögenheter exklusivt via direkta
skattesubventioner och statliga beställningar. Enligt Bloomberg New
Energy Finance är t.ex. planerna för den amerikanska industrin för
förnyelsebar energi, att den skall erhålla 7,8 biljoner USD fram till år
2040. Vilket är mer än dubbelt så mycket som förväntas bli investerat
inom olja, gas och kol sammantaget. Alla dessa biljoner är resultatet av
framgångsrik lobbyverksamhet från de globala storföretagen och deras
ägare. Utan skattesubventioner skulle investeringarna i den
förnyelsebara sektorn bara bli en bråkdel och storföretagen skulle
förlora lukrativa riskfria kontrakt.Den förklädda planekonomin

Vi måste ha klart för oss att Big Business och Big Government är två
sidor av samma mynt, båda är beroende av varandra för sin finansiering,
båda kliar varandras rygg, båda ser världen genom samma glasögon. Man
skriver ofta lagar och regelverk och utformar handelsavtal tillsammans.
Big Business lobbyister är ovärderliga för lagstiftarna.

Under de senaste två decennierna har t.ex. den amerikanska
läkemedelsindustrins lobbyister spenderat 4 miljarder USD och
försäkringsbranschen 2,5 miljarder USD på gynnsam lagstiftning. På
liknande sätt agerar en rad andra storföretagsbranscher för att skaffa
sig fördelaktiga regelverk och lagar. Global marknadsdominans gynnas av
överstatliga avtal och regelverk. Resultatet är att allt färre delar av
marknaden fungerar enligt principer om fri konkurrens, allt är
snedvridet till förmån för de stora företagen. Mindre företag hindras av
snåriga lagar och regler från att kunna konkurrera och hota
storföretagen som därför ofta kan ta ut monopolpriser av konsumenterna.

Redan Adam Smith menade att olika branscher konspirerade mot allmänheten
genom mekanismer för att höja priser. Denna observation blev dramatiskt
illustrerad i början av 1900-talet, när nationell socialism var på
modet. General Electrics chef på 20- och 30-talet Gerald Swope skrev en
bok om industrins stabilisering, där han föreslog obligatorisk
kartellisering av de större företagen genom bildandet av federalt styrda
handelsorganisationer.

Under den s.k. Swope-planen, uppbackad av U.S. Chamber of Commerce, the
National Association of Manufacturers and the National Industrial
Conference Board, genomfördes centralplanering av ett råd med ledare
från företag och fackföreningar. En av handelskammaren genomförd
opinionsundersökning visade på ett 90 procentigt stöd för den
centralplaneringen.

För dem som strävar efter centralplanering idag, är Parisavtalet den
perfekta stormen. Ett avtal mellan 195 länder som inte bara styr
energiproduktionen, världens största industri, utan också
energikonsumtionen som i praktiken inbegriper varje del av vårt dagliga
liv. Utövandet av denna typ av styrning är precis vad många politiker
och ledare och ägare i globala storföretag vill ha. När Trump
torpederade Parisavtalet träffade det förhoppningarna hos en stor del av
västvärldens styrande elit.

Protestropen från storföretagscheferna har lite att göra med en förlorad
chans att rädda planeten – de vet att Parisavtalet, även om det följs
till punkt och pricka av alla undertecknarna, inte skulle ha någon
avgörande betydelse för den globala temperaturen. De vill ha
centralplanering och det lukrativa byte som de räknar med följer av det,
något som Trump nu hotar att ta ifrån dem. Därför hatar de honom.

Omfattningen av hur eliten kommit helt ur fas med vanliga människor
finns dokumenterad i en uppsjö av opinionsundersökningar runt om i
världen på senare år. Gång på gång, ligger klimatfrågan i botten bland
de frågor som allmänheten känner oro för, bl.a. låg frågan sist i FN:s
stora globala undersökning av ett drygt dussintal frågor om vad som
oroade allmänheten. Att försöket att skrämma mänskligheten med en
klimatkatastrof misslyckats beror på en uppsjö med alarmistiska
förutsägelser sedan 1992, där ingen har materialiserat. Klimatet är helt
normalt och olika väderfenomen som lyfts fram av propagandan i MSM,
ligger alla inom klimatets normala variabilitet.

Idag kommer det dock fram allt fler varnande forskningsstudier som pekar
på risken för att jorden kan gå in i en ny liten istid likt den som
uppträdde från 1600-talet till mitten av 1800-talet. Detta stödjer man
på att solaktiviteten åter är på väg att sjunka till en lika låg nivå
som den hade då. Möjligen skulle en fortsatt stigande koldioxidhalt
kunna bromsa en sådan nedkylning.

Trump har lovat att genomföra en allsidig vetenskaplig belysning av hela
klimatfrågan, där man släpper fram alla olika forskare på området. FN:s
klimatkommitté IPCC som lade grunden för Parisavtalet, har ju helt
frusit ut forskare som inte biträder den alarmistiska linjen. Eftersom
forskningen visar att koldioxiden är nära sin mättnad vad gäller dess
växthuseffekt, var IPCC:s forskare tvungna att bygga modeller baserade
på en overifierad hypotes om att koldioxiden skulle förstärka
vattenångans växthuseffekt, för att kunna visa på en skrämmande prognos.
Baserat på dessa modeller har man sedan gått ut med rader av larm.
Eftersom larmen redan efter något år visat sig inte stämma med den
observerade verkligheten, är den av Trump beställda allsidiga
undersökningen ytterst angelägen.

Sannolikheten för att den faktiska utvecklingen av jordens klimat de
närmaste åren kan komma att spela Trump i händerna är således ganska
stor och då kommer han att kunna triumfera. Jag tror att de som nu
attackerar Trump för hans beslut om Parisavtalet kan komma att få
bittert ångra de attackerna. Bl.a. har den svenska regeringen gjort ett
ytterst naivt utspel riktat till cheferna för några stora amerikanska
företag. Man gör sig till ovän med ledaren för världens mäktigaste stat
och ett land som vi är ekonomiskt beroende av, vilket inte kommer att
passera ostraffat.

Lars Bern

https://anthropocene.live/2017/06/10/varfor-ar-storforetagens-ledare-och-agare-ar-vanstervridna/


---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus
b***@hotmail.com
2017-06-12 11:20:15 UTC
Permalink
Som vanligt totalt ovidkommande svammel i en diskussionsgrupp om
telefoni.

Har du så enormt svårt att skilja på olika ämnen?

Ta hjälp.


On Sun, 11 Jun 2017 00:30:34 +0200, Mikael Forsberg
Post by Mikael Forsberg
https://anthropocene.live/2017/06/10/varfor-ar-storforetagens-ledare-och-agare-ar-vanstervridna/
Varför är storföretagens ledare och ägare vänstervridna?
Till mångas förvåning flög ett antal höga chefer för globala storföretag
i taket när Donald Trump annonserade USA:s utträde ur FN:s Parisavtal om
klimatet. I Sverige gick mångmiljardären Antonia Ax:son Johnson ut i en
intervju i DI och deklarerade att företagen får nu ta ledartröjan inom
hållbarhet. Hon sa sig uppleva att Donald Trumps tal var extremt
politiskt, vilket är ett märkligt uttalade eftersom allt ju handlar om
politik. Hon påstod även att hans agenda inte är i överensstämmelse med
den samlade internationella forskningen. Det påståendet visar att hon
själv är dåligt påläst och bara offer för den ensidiga politiskt styrd
propaganda som pumpas ut i MSM. Ganska obegåvat i mina ögon.
Antonia berömmer sig om att hennes eget miljöengagemang började redan på
1980-talet och menar att då tyckte alla att det var en idiotfråga att
engagera sig i för en företagare. Men vi har nu sett att företag är den
största förändringskraften. Jag själv var en väldigt ensam pionjär bland
företagsledarna på 1980-talet med att ta upp miljöfrågorna och vårt
behov av att engagera oss i dem. Jag har ingen minnesbild av att Antonia
och hennes företag var särskilt engagerade. Det fanns en lång rad
företag som utmärkte sig mer.
Jordskred
Jordskredet med fördömanden från storföretagens ledare har beskrivits av
historikern Douglas Brinkley som en absolut bisarr och aldrig tidigare
skådad händelse i amerikansk historia. Men egentligen borde ingen vara
förvånad, om de bara öppnade ögonen och kom till insikt om vilka
intressen som driver de globala storföretagen. Jag har upprepade gånger
skrivit om detta här på bloggen.
Sanningen är den att storföretagen arbetar frenetiskt till förmån för
svepande globala regleringar. Det är så de skapar skyddade
skattesubventionerade marknader och försvarar sig mot uppstickande
konkurrenter som hotar deras marknadsdominans. I en tidigare krönika har
jag visat, hur ett femtiotal av cheferna för några av världens största
företag redan 1992 ställde sig bakom lanserande av klimatlarmen för att
skrämma mänskligheten att acceptera FN:s överstatliga planhushållning,
kallad Agenda 21. Man bildade lobbygruppen WBCSD (World Business Council
for Sustainable Development) för att stötta FN:s överstatliga strävan.
En av deltagarna i starten av den gruppen var nämnda Antonia Ax:son Johnson.
Flera storföretag skapar sina förmögenheter exklusivt via direkta
skattesubventioner och statliga beställningar. Enligt Bloomberg New
Energy Finance är t.ex. planerna för den amerikanska industrin för
förnyelsebar energi, att den skall erhålla 7,8 biljoner USD fram till år
2040. Vilket är mer än dubbelt så mycket som förväntas bli investerat
inom olja, gas och kol sammantaget. Alla dessa biljoner är resultatet av
framgångsrik lobbyverksamhet från de globala storföretagen och deras
ägare. Utan skattesubventioner skulle investeringarna i den
förnyelsebara sektorn bara bli en bråkdel och storföretagen skulle
förlora lukrativa riskfria kontrakt.
Den förklädda planekonomin
Vi måste ha klart för oss att Big Business och Big Government är två
sidor av samma mynt, båda är beroende av varandra för sin finansiering,
båda kliar varandras rygg, båda ser världen genom samma glasögon. Man
skriver ofta lagar och regelverk och utformar handelsavtal tillsammans.
Big Business lobbyister är ovärderliga för lagstiftarna.
Under de senaste två decennierna har t.ex. den amerikanska
läkemedelsindustrins lobbyister spenderat 4 miljarder USD och
försäkringsbranschen 2,5 miljarder USD på gynnsam lagstiftning. På
liknande sätt agerar en rad andra storföretagsbranscher för att skaffa
sig fördelaktiga regelverk och lagar. Global marknadsdominans gynnas av
överstatliga avtal och regelverk. Resultatet är att allt färre delar av
marknaden fungerar enligt principer om fri konkurrens, allt är
snedvridet till förmån för de stora företagen. Mindre företag hindras av
snåriga lagar och regler från att kunna konkurrera och hota
storföretagen som därför ofta kan ta ut monopolpriser av konsumenterna.
Redan Adam Smith menade att olika branscher konspirerade mot allmänheten
genom mekanismer för att höja priser. Denna observation blev dramatiskt
illustrerad i början av 1900-talet, när nationell socialism var på
modet. General Electrics chef på 20- och 30-talet Gerald Swope skrev en
bok om industrins stabilisering, där han föreslog obligatorisk
kartellisering av de större företagen genom bildandet av federalt styrda
handelsorganisationer.
Under den s.k. Swope-planen, uppbackad av U.S. Chamber of Commerce, the
National Association of Manufacturers and the National Industrial
Conference Board, genomfördes centralplanering av ett råd med ledare
från företag och fackföreningar. En av handelskammaren genomförd
opinionsundersökning visade på ett 90 procentigt stöd för den
centralplaneringen.
För dem som strävar efter centralplanering idag, är Parisavtalet den
perfekta stormen. Ett avtal mellan 195 länder som inte bara styr
energiproduktionen, världens största industri, utan också
energikonsumtionen som i praktiken inbegriper varje del av vårt dagliga
liv. Utövandet av denna typ av styrning är precis vad många politiker
och ledare och ägare i globala storföretag vill ha. När Trump
torpederade Parisavtalet träffade det förhoppningarna hos en stor del av
västvärldens styrande elit.
Protestropen från storföretagscheferna har lite att göra med en förlorad
chans att rädda planeten – de vet att Parisavtalet, även om det följs
till punkt och pricka av alla undertecknarna, inte skulle ha någon
avgörande betydelse för den globala temperaturen. De vill ha
centralplanering och det lukrativa byte som de räknar med följer av det,
något som Trump nu hotar att ta ifrån dem. Därför hatar de honom.
Omfattningen av hur eliten kommit helt ur fas med vanliga människor
finns dokumenterad i en uppsjö av opinionsundersökningar runt om i
världen på senare år. Gång på gång, ligger klimatfrågan i botten bland
de frågor som allmänheten känner oro för, bl.a. låg frågan sist i FN:s
stora globala undersökning av ett drygt dussintal frågor om vad som
oroade allmänheten. Att försöket att skrämma mänskligheten med en
klimatkatastrof misslyckats beror på en uppsjö med alarmistiska
förutsägelser sedan 1992, där ingen har materialiserat. Klimatet är helt
normalt och olika väderfenomen som lyfts fram av propagandan i MSM,
ligger alla inom klimatets normala variabilitet.
Idag kommer det dock fram allt fler varnande forskningsstudier som pekar
på risken för att jorden kan gå in i en ny liten istid likt den som
uppträdde från 1600-talet till mitten av 1800-talet. Detta stödjer man
på att solaktiviteten åter är på väg att sjunka till en lika låg nivå
som den hade då. Möjligen skulle en fortsatt stigande koldioxidhalt
kunna bromsa en sådan nedkylning.
Trump har lovat att genomföra en allsidig vetenskaplig belysning av hela
klimatfrågan, där man släpper fram alla olika forskare på området. FN:s
klimatkommitté IPCC som lade grunden för Parisavtalet, har ju helt
frusit ut forskare som inte biträder den alarmistiska linjen. Eftersom
forskningen visar att koldioxiden är nära sin mättnad vad gäller dess
växthuseffekt, var IPCC:s forskare tvungna att bygga modeller baserade
på en overifierad hypotes om att koldioxiden skulle förstärka
vattenångans växthuseffekt, för att kunna visa på en skrämmande prognos.
Baserat på dessa modeller har man sedan gått ut med rader av larm.
Eftersom larmen redan efter något år visat sig inte stämma med den
observerade verkligheten, är den av Trump beställda allsidiga
undersökningen ytterst angelägen.
Sannolikheten för att den faktiska utvecklingen av jordens klimat de
närmaste åren kan komma att spela Trump i händerna är således ganska
stor och då kommer han att kunna triumfera. Jag tror att de som nu
attackerar Trump för hans beslut om Parisavtalet kan komma att få
bittert ångra de attackerna. Bl.a. har den svenska regeringen gjort ett
ytterst naivt utspel riktat till cheferna för några stora amerikanska
företag. Man gör sig till ovän med ledaren för världens mäktigaste stat
och ett land som vi är ekonomiskt beroende av, vilket inte kommer att
passera ostraffat.
Lars Bern
https://anthropocene.live/2017/06/10/varfor-ar-storforetagens-ledare-och-agare-ar-vanstervridna/
---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Mikael Forsberg
2017-06-12 14:46:47 UTC
Permalink
Post by b***@hotmail.com
Som vanligt totalt ovidkommande svammel i en diskussionsgrupp om
telefoni.
Har du så enormt svårt att skilja på olika ämnen?
Ta hjälp.
Jag måste ju kolla om du lever borje.
Post by b***@hotmail.com
On Sun, 11 Jun 2017 00:30:34 +0200, Mikael Forsberg
Post by Mikael Forsberg
https://anthropocene.live/2017/06/10/varfor-ar-storforetagens-ledare-och-agare-ar-vanstervridna/
Varför är storföretagens ledare och ägare vänstervridna?
Till mångas förvåning flög ett antal höga chefer för globala storföretag
i taket när Donald Trump annonserade USA:s utträde ur FN:s Parisavtal om
klimatet. I Sverige gick mångmiljardären Antonia Ax:son Johnson ut i en
intervju i DI och deklarerade att företagen får nu ta ledartröjan inom
hållbarhet. Hon sa sig uppleva att Donald Trumps tal var extremt
politiskt, vilket är ett märkligt uttalade eftersom allt ju handlar om
politik. Hon påstod även att hans agenda inte är i överensstämmelse med
den samlade internationella forskningen. Det påståendet visar att hon
själv är dåligt påläst och bara offer för den ensidiga politiskt styrd
propaganda som pumpas ut i MSM. Ganska obegåvat i mina ögon.
Antonia berömmer sig om att hennes eget miljöengagemang började redan på
1980-talet och menar att då tyckte alla att det var en idiotfråga att
engagera sig i för en företagare. Men vi har nu sett att företag är den
största förändringskraften. Jag själv var en väldigt ensam pionjär bland
företagsledarna på 1980-talet med att ta upp miljöfrågorna och vårt
behov av att engagera oss i dem. Jag har ingen minnesbild av att Antonia
och hennes företag var särskilt engagerade. Det fanns en lång rad
företag som utmärkte sig mer.
Jordskred
Jordskredet med fördömanden från storföretagens ledare har beskrivits av
historikern Douglas Brinkley som en absolut bisarr och aldrig tidigare
skådad händelse i amerikansk historia. Men egentligen borde ingen vara
förvånad, om de bara öppnade ögonen och kom till insikt om vilka
intressen som driver de globala storföretagen. Jag har upprepade gånger
skrivit om detta här på bloggen.
Sanningen är den att storföretagen arbetar frenetiskt till förmån för
svepande globala regleringar. Det är så de skapar skyddade
skattesubventionerade marknader och försvarar sig mot uppstickande
konkurrenter som hotar deras marknadsdominans. I en tidigare krönika har
jag visat, hur ett femtiotal av cheferna för några av världens största
företag redan 1992 ställde sig bakom lanserande av klimatlarmen för att
skrämma mänskligheten att acceptera FN:s överstatliga planhushållning,
kallad Agenda 21. Man bildade lobbygruppen WBCSD (World Business Council
for Sustainable Development) för att stötta FN:s överstatliga strävan.
En av deltagarna i starten av den gruppen var nämnda Antonia Ax:son Johnson.
Flera storföretag skapar sina förmögenheter exklusivt via direkta
skattesubventioner och statliga beställningar. Enligt Bloomberg New
Energy Finance är t.ex. planerna för den amerikanska industrin för
förnyelsebar energi, att den skall erhålla 7,8 biljoner USD fram till år
2040. Vilket är mer än dubbelt så mycket som förväntas bli investerat
inom olja, gas och kol sammantaget. Alla dessa biljoner är resultatet av
framgångsrik lobbyverksamhet från de globala storföretagen och deras
ägare. Utan skattesubventioner skulle investeringarna i den
förnyelsebara sektorn bara bli en bråkdel och storföretagen skulle
förlora lukrativa riskfria kontrakt.
Den förklädda planekonomin
Vi måste ha klart för oss att Big Business och Big Government är två
sidor av samma mynt, båda är beroende av varandra för sin finansiering,
båda kliar varandras rygg, båda ser världen genom samma glasögon. Man
skriver ofta lagar och regelverk och utformar handelsavtal tillsammans.
Big Business lobbyister är ovärderliga för lagstiftarna.
Under de senaste två decennierna har t.ex. den amerikanska
läkemedelsindustrins lobbyister spenderat 4 miljarder USD och
försäkringsbranschen 2,5 miljarder USD på gynnsam lagstiftning. På
liknande sätt agerar en rad andra storföretagsbranscher för att skaffa
sig fördelaktiga regelverk och lagar. Global marknadsdominans gynnas av
överstatliga avtal och regelverk. Resultatet är att allt färre delar av
marknaden fungerar enligt principer om fri konkurrens, allt är
snedvridet till förmån för de stora företagen. Mindre företag hindras av
snåriga lagar och regler från att kunna konkurrera och hota
storföretagen som därför ofta kan ta ut monopolpriser av konsumenterna.
Redan Adam Smith menade att olika branscher konspirerade mot allmänheten
genom mekanismer för att höja priser. Denna observation blev dramatiskt
illustrerad i början av 1900-talet, när nationell socialism var på
modet. General Electrics chef på 20- och 30-talet Gerald Swope skrev en
bok om industrins stabilisering, där han föreslog obligatorisk
kartellisering av de större företagen genom bildandet av federalt styrda
handelsorganisationer.
Under den s.k. Swope-planen, uppbackad av U.S. Chamber of Commerce, the
National Association of Manufacturers and the National Industrial
Conference Board, genomfördes centralplanering av ett råd med ledare
från företag och fackföreningar. En av handelskammaren genomförd
opinionsundersökning visade på ett 90 procentigt stöd för den
centralplaneringen.
För dem som strävar efter centralplanering idag, är Parisavtalet den
perfekta stormen. Ett avtal mellan 195 länder som inte bara styr
energiproduktionen, världens största industri, utan också
energikonsumtionen som i praktiken inbegriper varje del av vårt dagliga
liv. Utövandet av denna typ av styrning är precis vad många politiker
och ledare och ägare i globala storföretag vill ha. När Trump
torpederade Parisavtalet träffade det förhoppningarna hos en stor del av
västvärldens styrande elit.
Protestropen från storföretagscheferna har lite att göra med en förlorad
chans att rädda planeten – de vet att Parisavtalet, även om det följs
till punkt och pricka av alla undertecknarna, inte skulle ha någon
avgörande betydelse för den globala temperaturen. De vill ha
centralplanering och det lukrativa byte som de räknar med följer av det,
något som Trump nu hotar att ta ifrån dem. Därför hatar de honom.
Omfattningen av hur eliten kommit helt ur fas med vanliga människor
finns dokumenterad i en uppsjö av opinionsundersökningar runt om i
världen på senare år. Gång på gång, ligger klimatfrågan i botten bland
de frågor som allmänheten känner oro för, bl.a. låg frågan sist i FN:s
stora globala undersökning av ett drygt dussintal frågor om vad som
oroade allmänheten. Att försöket att skrämma mänskligheten med en
klimatkatastrof misslyckats beror på en uppsjö med alarmistiska
förutsägelser sedan 1992, där ingen har materialiserat. Klimatet är helt
normalt och olika väderfenomen som lyfts fram av propagandan i MSM,
ligger alla inom klimatets normala variabilitet.
Idag kommer det dock fram allt fler varnande forskningsstudier som pekar
på risken för att jorden kan gå in i en ny liten istid likt den som
uppträdde från 1600-talet till mitten av 1800-talet. Detta stödjer man
på att solaktiviteten åter är på väg att sjunka till en lika låg nivå
som den hade då. Möjligen skulle en fortsatt stigande koldioxidhalt
kunna bromsa en sådan nedkylning.
Trump har lovat att genomföra en allsidig vetenskaplig belysning av hela
klimatfrågan, där man släpper fram alla olika forskare på området. FN:s
klimatkommitté IPCC som lade grunden för Parisavtalet, har ju helt
frusit ut forskare som inte biträder den alarmistiska linjen. Eftersom
forskningen visar att koldioxiden är nära sin mättnad vad gäller dess
växthuseffekt, var IPCC:s forskare tvungna att bygga modeller baserade
på en overifierad hypotes om att koldioxiden skulle förstärka
vattenångans växthuseffekt, för att kunna visa på en skrämmande prognos.
Baserat på dessa modeller har man sedan gått ut med rader av larm.
Eftersom larmen redan efter något år visat sig inte stämma med den
observerade verkligheten, är den av Trump beställda allsidiga
undersökningen ytterst angelägen.
Sannolikheten för att den faktiska utvecklingen av jordens klimat de
närmaste åren kan komma att spela Trump i händerna är således ganska
stor och då kommer han att kunna triumfera. Jag tror att de som nu
attackerar Trump för hans beslut om Parisavtalet kan komma att få
bittert ångra de attackerna. Bl.a. har den svenska regeringen gjort ett
ytterst naivt utspel riktat till cheferna för några stora amerikanska
företag. Man gör sig till ovän med ledaren för världens mäktigaste stat
och ett land som vi är ekonomiskt beroende av, vilket inte kommer att
passera ostraffat.
Lars Bern
https://anthropocene.live/2017/06/10/varfor-ar-storforetagens-ledare-och-agare-ar-vanstervridna/
---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus
b***@hotmail.com
2017-06-12 22:44:58 UTC
Permalink
On Mon, 12 Jun 2017 16:46:47 +0200, Mikael Forsberg
Post by Mikael Forsberg
Post by b***@hotmail.com
Som vanligt totalt ovidkommande svammel i en diskussionsgrupp om
telefoni.
Har du så enormt svårt att skilja på olika ämnen?
Ta hjälp.
Jag måste ju kolla om du lever borje.
Bara barnsligt trams från din sida, och dessutom ren lögn, som det
mesta du postar. Dessutom helt orelaterat till telefoni.
Mikael Forsberg
2017-06-13 02:04:49 UTC
Permalink
Post by b***@hotmail.com
On Mon, 12 Jun 2017 16:46:47 +0200, Mikael Forsberg
Post by Mikael Forsberg
Post by b***@hotmail.com
Som vanligt totalt ovidkommande svammel i en diskussionsgrupp om
telefoni.
Har du så enormt svårt att skilja på olika ämnen?
Ta hjälp.
Jag måste ju kolla om du lever borje.
Bara barnsligt trams från din sida, och dessutom ren lögn, som det
mesta du postar. Dessutom helt orelaterat till telefoni.
Det är telekommunikation vi sysslar med just nu och hela tiden,
självfallet är det relaterat och faktiskt essentiellt i telefoni.

Kul att se att du lever borje. :)


---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus
b***@hotmail.com
2017-06-15 22:56:46 UTC
Permalink
Ta bort telefonigruppen från din hejdlösa korspostning. Jag gör det,
men du lägger dit det igen.

Omåttligt barnsligt!


On Tue, 13 Jun 2017 04:04:49 +0200, Mikael Forsberg
Post by Mikael Forsberg
Post by b***@hotmail.com
On Mon, 12 Jun 2017 16:46:47 +0200, Mikael Forsberg
Post by Mikael Forsberg
Post by b***@hotmail.com
Som vanligt totalt ovidkommande svammel i en diskussionsgrupp om
telefoni.
Har du så enormt svårt att skilja på olika ämnen?
Ta hjälp.
Jag måste ju kolla om du lever borje.
Bara barnsligt trams från din sida, och dessutom ren lögn, som det
mesta du postar. Dessutom helt orelaterat till telefoni.
Det är telekommunikation vi sysslar med just nu och hela tiden,
självfallet är det relaterat och faktiskt essentiellt i telefoni.
Kul att se att du lever borje. :)
---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Continue reading on narkive:
Loading...